top of page

MEISTÄ

Konkreettista apua ry on vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö, jonka toiminta keskittyy hätäapuun Ukrainan kriisin uhreille niin kansallisesti kuin kansainvälisesti yhdessä yksittäisten ihmisten, yritysten, yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Teemme yhteistyötä jokaisen koordinoimamme kuljetuksen osalta viranomaisten kanssa riskien minimoimiseksi ja ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassamme.

 

Konkreettinen avustustyömme Ukrainaan alkoi kolmen päivän jälkeen sodan syttymisestä ja siitä muodostui vapaaehtoisten auttajien ryhmä joka on myöhemmin muuttanut muotoaan. Hätäavun viemistä Ukrainaan haluttiin jatkaa vahvemmin, selkeämmin sekä pitkäjänteisemmin avustusjärjestönä nimellä Konkreettista apua ry.

 

Toiminnassamme on mukana vahvasti henkilöitä niin perustamisesta kuin alkumetreiltä asti sekä paljon muita matkan varrella tulleita rautaisia vahvistuksia. 

Yksittäisten ihmisten ja yritysten valtava halu auttaa suurella sydämellä on mahdollistanut sen, että hätäapua on pystytty viemään perille Ukrainaan sekä sen, että apua pystytty antamaan myös meillä Suomessa sodan uhreille jatkuvana.

Koordinoitityö on keskittynyt myös muille avustusryhmille saadaksemme sodan uhreja turvaan mahdollisimman nopeasti. Tilanne sodan alussa oli Puolassa äärettömän haastavaa, sillä vastaanottokeskuksia ei ollut vielä monin paikoin perustettu ja monilla rautatieasemilla vallitsi kaaos. Ensimmäiset 17 sodan uhria tulivat avustamanamme Suomeen 3.3.

 

 

 

Järjestömme koordinoi hätäavun viemistä kohdennetusti Ukrainan kriisin uhreille sekä auttaa kriisialueilta ukrainalaisia Suomeen. Kuljetusten ja tavaran keräysten lisäksi autamme myös Suomeen sota-alueilta paenneita ihmisiä erilaisin tukitoimin, kuten avustamalla ja ohjaamalla henkilöitä oikean avun piiriin erilaisissa koulutus- ja työllistymiskysymyksissä sekä sosiaali- ja terveyspalveluun liittyvissä asioissa. Tuemme sodan uhreja myös erilaisin tuote- ja majoitusavustuksin.

Autamme ja osallistumme mielellämme koordinointityöhön yhdessä muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ja toimitamme myös muiden avustusjärjestöjen ja avustusryhmien kokoamia lahjoituksia kriisialueille. Lisäksi kontaktoimme ja koordinoimme vapaaehtoisten avustustyötä Ukrainassa.

Toiminnassamme on mukana henkilöitä, jotka ovat koordinoineet kolmattakymmentä avustusmatkaa ja tuoneet Suomeen sodan uhreja lähes 600. Osa uhreista on avustettu Venäjältä, jotka on alun perin saarrettu ja pakotettu Mariupolista Venäjälle.

 

Välitämme myös tietoa Ukrainan tapahtumista ja jaamme eri kanavissamme tietoutta monista Suomessa järjestetettavistä eri yhdistysten keräyksistä, tapahtumista ja muusta avusta, joista on hyötyä auttajille sekä Suomeen saapuville ukrainalaisille.

 

NÄIN AUTAMME KONKREETTISESTI

Konkreettistaapua_ry.png

TEHDÄÄN YHDESSÄ!

Toimimme yhdessä yksittäisten kansalaisten, yhdistyksien, kaupunkien, säätiöiden ja monien yritysten kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Teemme yhteistyötä ja vaikutamme vastuullisesti jokaisen koordinoimamme kuljetuksen osalta myös eri viranomaisten sekä maahanmuuttoviraston kanssa riskien minimoimiseksi. 

Konkreettista apua ry:n toimijoilla on moniammatillista kokemusta muun muassa sosiaali- ja terveysalalta, riskien hallinnasta ja turvallisuuden johtamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä, tulkkaustehtävistä sekä kuljetusalalta. 

Sota ja sen myötä monet tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Pysyäksemme toimintakykyisenä ja turvataksemme hätäavun viemisen perille myös jatkossa, on pysyttävä mukana muutoksissa ja toimittava yhdessä!

Välitämme myös tietoa Ukrainan tapahtumista ja jaamme eri kanavissamme tietoutta monista Suomessa järjestetettavistä eri yhdistysten keräyksistä, tapahtumista ja muusta avusta, joista on hyötyä auttajille sekä Suomeen saapuville ukrainalaisille.

Haluamme vahvistaa ja rakentaa yhteistyötä jatkuvasti ja keskustelemme mielellämme kanssasi jos vaikka haluat olla mukana toiminnassa enemmänkin. Ilman yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, viranomaisia ja paikallisia yhdistyksiä toiminta ei ole mahdollista, joten autetaan yhdessä! Otamme kaiken avun kiitollisena vastaan.

 

Apua ei voi olla koskaan liikaa. Myös sinä olet lämpimästi tervetullut mukaan yhdessä auttamaan!

 

Avustustarvikkeet kuljetetaan pääsääntöisesti Puolaan tai Liettuaan logistiikkapisteisiin, josta ne jatkavat Ukrainaan luotettavien yhteistyökumppanien avustamana perille.

KERÄYKSET

 

Tällä hetkellä avustustuotteidemme keräyspisteitä on Suomessa eripuolilla pääkaupunkiseutua kuten Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa. Isommat lahjoitukset ja akuutisti lähtevät tarvikkeet kerätään suoraan isommalle varastollemme Vantaan Varistossa.

 

bottom of page